Gå til hovedinnhold

Ny norsk-amerikansk avtale om HMS-samarbeid signert

Samme dag som president Barack Obama var i Oslo for å motta Nobels fredspris, var direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal i Washington for å signere en ny samarbeidsavtale med vår amerikanske søsterorganisasjon.


MMS-direktør Liz Birnbaum og Ptil-direktør Magne Ognedal signerte en avtale om fortsatt samarbeid 10. desember.

Direktør for MMS, Liz Birnbaum og Ptil-direktør Magne Ognedal under signeringen.

Petroleumstilsynet og Minerals Mangagement Service (MMS), som har ansvar for tilsynet med olje og gassvirksomheten på USAs ytre kontinentalsokkel, inngikk 10. desember en avtale om å videreføre sitt lange samarbeid for å bidra til at petroleumsvirksomheten drives på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte.

Avtalen ble undertegnet av Magne Ognedal og direktør for MMS, Liz Birnbaum, og har en varighet på fem år.

2+2=5
Avtalen innebærer blant annet at MMS og Petroleumstilsynet skal ha jevnlig kontakt og møter for å utveksle erfaringer, ideer, utfordringer og teknologiske løsninger, og for å identifisere områder innen offshore olje og gassaktiviteter hvor de to myndigheter har felles interesser.

I tillegg skal etatene vurdere samarbeid på områder hvor etatene identifiserer felles utfordringer.

Målet er at man gjennom gjensidig utveksling av informasjon som har betydning for sikkerheten for mennesker, miljø og materielle verdier, bidrar til et enda bedre sikkerhetsnivå i en virksomhet som begge etatene fører tilsyn med.

Langvarig vennskap
Samarbeidet mellom MMS og norske sikkerhetsmyndigheter ble formelt etablert allerede i 1993.

- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet MMS har hatt og har med våre kolleger i Norge, sa MMS-direktør Birnbaum under seremonien som ble arranger I forbindelse med signeringen.

- Jeg er overbevist om at begge etater har nytte av at vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Dette gjør oss i enda bedre stand til å følge opp at petroleumsvirksomheten drives på en sikker og forsvarlig måte, la Birnbaum til.

Ognedal sa seg helt enig med sin kollega, og understreket samtidig at det snart 20 år lange samarbeidet med MMS har vært svært nyttig for norske sikkerhetsmyndigheter.

- Jeg er glad for at det gode samarbeidet vil fortsette, understreket Ognedal.

,
E-post: |