Gå til hovedinnhold

Ny HMS-melding: Norge vil være best på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

I dag la regjeringen frem historiens andre stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. - Vår ambisjon er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.


Dagens petroleumsvirksomhet holder et generelt høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten har imidlertid et storulykkespotensial som kan innebære fare for personskader og arbeidsbetinget sykdom og miljøforurensning.

I Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som ble lagt fram i dag, peker regjeringen på de sentrale utviklingstrekkene og utfordringene innenfor petroleumsvirksomheten på sokkelen og på de landanleggene Petroleumstilsynet har ansvaret for å følge opp.