Gå til hovedinnhold

Ny brannkunnskap på Ptil-seminar

Petroleumstilsynets brannseminar samlet nær 150 deltakere torsdag 27.oktober. Særlig interessant var ny kunnskap om hvilke temperaturer branner kan komme opp i - faktisk over 1400 grader celsius.


Med andre ord kan temperaturen bli vesentlig høyere enn hva aktuelle materialer blir branntestet mot. Det viser tester som ble presentert av Norges branntekniske laboratorium, Sintef. På dagsorden sto også diskusjon om verktøy for brannsimulering, og i hvilken grad verifiserte simuleringsmodeller kan erstatte realistiske branntester.

Vil du vite mer, eller repetere noe av det som ble lagt fram? I lenkeboksen finner du presentasjonene i pdf- eller ppt-format.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Per Endresen