Gå til hovedinnhold

NSOAF-rapport om felles revisjoner av flyttbare boreinnretninger

Fem av Nordsjø-landene er representert i en arbeidsgruppe nedsatt av North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF). Målet for arbeidsgruppen er å komme fram til ordninger som kan forbedre helse, miljø og sikkerhet på flyttbare innretninger og gjøre det enklere å flytte innretningene over sokkelgrensene i Nordsjøen.


Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører landene som deltar i arbeidsgruppen felles revisjoner av flyttbare boreinnretninger på de forskjellige lands sokler.

Den siste revisjonen ble avsluttet sent i 2002, og hadde som tema løfting og løfteutstyr, fallende gjenstander og håndtering av last.

Det er utarbeidet en felles oppsummeringsrapport som nå er offentliggjort. Rapporten foreligger kun på engelsk.

Kontakt i OD:
Thor Gunnar Dahle, sjefingeniør