Gå til hovedinnhold

Norsk sokkel - ODs årsberetning 2000

Oljedirektoratets årsberetning omfatter petroleumsvirksomheten på sokkelen. Årsberetningen for 2000 er på 75 sider.


  • Forord
  • Innhold
  • Ressursforvaltning
  • Sikkherhets- og arbeidsmiljøforvaltning
  • Miljøtiltak i petroleumsvirksomheten
  • Internasjonalt samarbeid
  • Organisasjon