Gå til hovedinnhold

Norsk sokkel 2003 : Positivt HMS-år

Pressemelding fra Petroleumstilsynet:
HMS-regnskapet for 2003 er på flere områder oppløftende innen olje- og gassvirksomheten. Aller viktigst var at det ikke skjedde noen dødsulykker innenfor Petroleumstilsynets myndighetsområde.


 

- Vi er selvsagt fornøyd med dette, men er likevel forsiktige med å trekke konklusjoner med hensyn til underliggende risiko for store og små ulykker, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

På pluss-siden fremhever han også at nedgangen i antall rapporteringspliktige personskader fortsetter.

- Det har imidlertid vært en markert økning i antall skader definert som førstehjelp, og vi må se på hva dette kan skyldes, sier Ognedal, og viser til at førstehjelpsskader ikke er rapporteringspliktige overfor Petroleumstilsynet, men blir meldt for å sikre rettigheter i forhold til trygdesystemet.

Færre gasslekkasjer
Fullstendig oversikt over gasslekkasjer på sokkelen legges fram 23. april, som en del av Risikonivåprosjektet.

Foreløpige tall for gasslekkasjer viser imidlertid en markert reduksjon i forhold til samme periode året før, mest for de mindre lekkasjene. Det har heller ikke vært noen lekkasje i løpet av 2003 som er kategorisert som "stor".

- Petroleumstilsynet er likevel bekymret over omfanget av gasslekkasjer. Gitt den potensielle faren en hvilken som helst gasslekkasje innebærer, vil dette området alltid ha høy prioritet fra vår side. Men vi er tilfreds med at næringen nå synes å ta denne problemstillingen på alvor, sier Ognedal.

Industrien har forpliktet seg til å halvere antallet gasslekkasjer i perioden 2003-2005 sammenlignet med foregående treårsperiode.

En beretning ? to etater
Stortingsmelding 17 "Om statlige tilsyn" ble lagt fram like før jul i 2002, og Oljedirektoratet (OD) måtte som den første av de berørte etatene gjennomføre en deling.

Fristen for å skille HMS-oppgavene ut fra direktoratet ble satt til 1. januar 2004. Fra samme dato ble ansvaret for landanlegg tilknyttet virksomheten lagt til det nye Petroleumstilsynet.

"Norsk sokkel - ODs årsberetning 2003" er derfor spesiell i den forstand at den er utarbeidet av to nå selvstendige etater. Årsberetningen for forrige år er likevel formelt ODs produkt, og den fullstendige nettversjonen av beretningen kan leses på direktoratets nettsted. Lenke til ODs pressemelding

Den delen av beretningen som omhandler helse, miljø og sikkerhet, er i tillegg publisert på Petroleumstilsynets nettsider.

Også 2004 vil i stor grad preges av omstilling og etablering av det nye Petroleumstilsynet. Organisasjonsmodell, ledelse og øvrige funksjoner skal være på plass senest 1. juli.

Kontakt biblioteket for bestilling av trykt utgave
Epost: bibliotek@ptil.no

Telefon: 51 87 60 19

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Telefon: 970 54064
~LT~/P>