Gå til hovedinnhold

Norsk Hydro søker om utslippstillatelse i Barentshavet

Norsk Hydro har sendt søknad til Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslippstillatelse for leteboring av brønn 7220/6-1 i Barentshavet.


Planlagt borestart er oktober/november 2004. Høringsfristen er 10. august 2004.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Telefon 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no