Gå til hovedinnhold

Norge i verden

For Petroleumstilsynet er IRF (International Regulators’ Forum) en viktig arena, og for internasjonal petroleumssikkerhet kan IRF være et viktig verktøy, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.


Oppsummeringen etter IRF-konferansen i Stavanger i oktober er nå ferdig (se lenke til relevant stoff fra konferansen i høyre marg). Kommunikeet som nylig er publisert, fastslår at forumet er villig til å påta seg en koordinerende rolle, slik mange har etterlyst i tida etter storulykkene i USA og Australia.

- Internasjonalt samarbeid om sikkerhet i petroleumsvirksomheten har fått større betydning etter Montara-ulykken utenfor Australia i 2009 og katastrofen på Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010. Ulykker i denne næringen har nå et større globalt fokus enn før, og aktører både i Norge og andre land må være seg dette ansvaret bevisst, sier Ognedal.

- Også for Ptil som regulerende myndighet, er det viktig å bidra i arbeidet med internasjonal petroleumssikkerhet. Myndighetene – både individuelt og kollektivt – kan bidra til forbedringsprosesser i industrien, påpeker han.

NSOAF
Norge har i mange år vært aktive i NSOAF (North Sea Offshore Authorities’ Forum), der regulerende myndigheter rundt nordsjøbassenget sitter sammen for å diskutere og koordinere felles utfordringer og problemstillinger.

- NSOAF har lagt et grunnlag som kan videreføres i IRF. I det senere er det også blitt kjent at NSOAF har inspirert andre av verdens petroleumsregioner til å etablere samarbeidsfora. Summen av koordinert, internasjonal innsats vil kunne få stor betydning, tror Ognedal.

- Parallelt er det viktig at selskapene bidrar på sine internasjonale samarbeidsarenaer – som IADC (International Association of Drilling Contractors) og OGP (International Association of Oil & Gas producers). 

Se lenke til IRFs hjemmeside og kommunikeet her: