Gå til hovedinnhold

Nordsjø-samarbeid om sikkerhetsopplæringen

Arbeidet med å komme fram til en gjensidig anerkjennelse av nordsjølandenes opplæringssertifikater, har gitt merkbare resultater: Det er blitt langt enklere for offshore-ansatte å jobbe på de andre nordsjølandenes sokkel.


Lenker:

- Dette arbeidet har pågått i 10 år, og nå har de fleste bitene falt på plass, sier assisterende direktør i Oljedirektoratet, Øyvind Tuntland.

Oljedirektoratet var nylig vertskap for arbeidsgruppen som er i sluttfasen med å utarbeide et felles modulsystem for opplæring offshore. Arbeidsgruppen har fått sitt mandat fra North Sea Offshore Authorities Forum – NSOAF - hvor representanter fra Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Norge er med. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra hvert lands myndighet.

Sammenlignet kurs
Arbeidsgruppen ("Training Work Group") kom tidlig frem til at det ville være urealistisk å jobbe for full harmonisering av regelverk og krav til sikkerhetsopplæring. Årsaken er at det enkeltes land lover og regler er for ulikt bygget opp.

I stedet har arbeidsgruppen vært en pådriver for å aktivisere representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt representanter for opplærinstitusjonene i de ulike landene, som har brukt store ressurser på å gå i dybden på hvert enkelt kurs som myndighetene i det enkelte nordsjøland krever.

Målet har vært å identifisere det materielle innholdet og den faktiske praktiseringen av regelverket med tanke på sikkerhetsopplæring. Dette har klargjort fellestrekk ved de ulike kursene og har resultert i opplæringsmoduler som synliggjør tilleggsopplæringen som er nødvendig for å arbeide i de ulike sokkelstater rundt Nordsjøen.

Det er dessuten utviklet en felles standard for kvalitetsrevisjoner av opplæringsinstitusjoner.

Etterspurt harmonisering
- Næringen har etterspurt en slik harmonisering av sikkerhetsopplæringen i mange år, sier Øyvind Tuntland. Han skryter spesielt av OLF (Oljeindustriens Landsforening), som har utmerket seg som konstruktiv og initiativrik pådriver i dette arbeidet.

NSOAF har for tiden to arbeidsgrupper i aktivitet. Foruten samarbeidet om sikkerhetsopplæringen, er det et større arbeid på gang for å komme fram til ordninger som kan gjøre det enklere å flytte boreinnretninger over sokkelgrensene. (Aktuell artikkel: ">Regelverkssamarbeid over landegrenser) Denne arbeidsgruppen ledes av OD-direktør Magne Ognedal.

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet:
Øyvind Tuntland
Ingrid Årstad