Gå til hovedinnhold

Nordsjø-samarbeid om sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål innen EU-området

Det er opprettet en ny arbeidsgruppe innen North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF): “The NSOAF EU Working Group” skal arbeide med å oppnå en felles tolkning og tilnærming til EU/EØS-lovgivning innen sikkerhets- og arbeidsmiljøsaker. I 2008/2009 leder Petroleumstilsynet arbeidsgruppen.


 Gruppen skal:

  • Utveksle relevant forhåndsinformasjon om hva EU-kommisjonen arbeider med
  • Drøfte hva denne informasjonen innebærer
  • Søke enighet om en felles linje for tiltak som følge av denne informasjonen
  • Drøfte implementeringsstrategier og planer for vedtatte direktiver
  • Informere og komme overens om en felles tolkning av vedtatte direktiver
  • Bruke nettverket som en høringsinstans for ideer
  • Drøfte nasjonale implementeringsforslag
  • Fastsette en felles myndighetstilnærming til ulike EU-forslag.

Som en oppsummering av mandatet, er målet å oppnå en felles tolkning og tilnærming til EU/EØS- lovgivning innen sikkerhets- og arbeidsmiljøsaker, samt å informere hvert land om dette arbeidet.

Petroleumstilsynet deltar i NSOAF, hvor samtlige nordsjølands myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs er representert. Den nye gruppen har startet arbeidet med en felles myndighetstilnærming på to områder organisert i følgende prosjekter:

  1. Markedskontroll og oppfølging av ”New Approach”-direktiver
  2. Undersøkelse av muligheten for en felles myndighetstilnærming til CO2-fangst og lagring og bruk av ny teknologi i Nordsjøen

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Linda Halvorsen
linda.halvorsen@ptil.no