Gå til hovedinnhold

Nominerte til Petroleumstilsynets HMS-pris 2006

Under ONS 2006 skal det for første gang deles ut en HMS-pris i regi av Petroleumstilsynet og ONS. Formålet med prisen er å sette søkelys på særlig fremragende innsats på HMS-området. Det er nominert tre kandidater til prisen.


Petroleumstilsynet mottok 26 forslag til den nyopprettede prisen og har nå nominert følgende kandidater:

Alf Morten Sirevaag, prosjektleder for livbåtprosjektet i Statoil. Sirevaag har vært en god pådriver i et prosjekt som i vesentlig grad har bidratt til kompetanseoverføring mellom fagområder. Metoder og tester som for eksempel har vært vanlige innenfor bærende konstruksjoner, er benyttet for å finne fram til bedre konstruksjon og design også for livbåter.

Professor Torgeir Moan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Moan har i mange år arbeidet med storulykkesrisiko og er en nasjonal og internasjonal kapasitet i denne sammenheng. Han har bidratt til og hatt stor innflytelse på byggging av sikrere konstruksjoner på norsk sokkel og andre steder i verden gjennom sitt arbeid for å utvikle ISO-standarder på området.

Greater Ekofisk Modification Project, Vetco Aibel. Prosjektet The Greater Ekofisk Modification (GEM) har hatt suksess med å redusere antall personskader som følge av flere års satsing på HMS-arbeid.

Hvem som blir vinneren av HMS-prisen 2006, vil bli offentliggjort under HMS-lunsjen i Atlantic Hall, i regi av ONS, 24. august 2006. Prisen overrekkes av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad