Gå til hovedinnhold

NEM fikk medhold i klagesak mot Ptil

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har gitt NEM medhold i klagen på Petroleumstilsynets pålegg om ikke å bruke arbeidstakere uten dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkår på Mongstad-raffineriet. Ptil tar vedtaket til etterretning.


I oktober 2008 førte Ptil tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte på Mongstad-raffineriet utenfor Bergen. Ptil påla NEM å ikke bruke arbeidstakere som selskapet ikke kunne framskaffe dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene for.

Dette pålegget påklaget NEM til AID. Departementet har kommet fram til en annen forståelse enn Ptils fortolkning av regelverket (forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 6.)

AID påpeker at Petroleumstilsynet ikke kunne rette pålegg mot NEM om å framlegge dokumentasjon vedrørende de innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Petroleumstilsynet hadde dermed heller ikke myndighet til å vedta stansing på grunnlag av manglende oppfyllelse av pålegget.

Petroleumstilsynet vil vurdere forslag om justeringer i regelverket. Dette med tanke på en formell ansvarliggjøring av hovedleverandøren - i tråd med det ansvaret som hovedleverandøren har i annen landbasert virksomhet (etter forskrift om informasjons- og påseplikt, og innsynsrett).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Direktør Rammesetting
Olaf Thuestad
E-post: olaf.thuestad@ptil.no