Gå til hovedinnhold

Naturkraft AS har fått pålegg som varslet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Naturkraft AS (Naturkraft) pålegg som tidligere varslet.


Vi har i perioden 5.-7.2.2007 ført tilsyn med håndtering av språk- og kommunikasjonsutfordringer innen stillas-, kran- og løftearbeid og lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte ved anleggsdrift på gasskraftverket på Kårstø.

Naturkraft er operatør for det planlagte gasskraftverket som ligger inne på Kårstøanlegget, men er en adskilt virksomhet. Et konsortium bestående av Siemens i Tyskland og Siemens i Norge er tildelt kontrakten for å bygge kraftverket.

Under tilsynet registrerte vi mangler i Naturkraft og Siemens sine styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold og for styring av kran og løfteoperasjoner. Selskapene har mangelfull oversikt over og kontroll med risikoforhold i arbeidsmiljøet og prosedyrer/regelverk for kran og løfteoperasjoner er ikke gjort styrende for aktiviteten.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet på området arbeidsmiljø fikk Naturkraft etter tilsynet et varsel om pålegg. Pålegget ble gitt som varslet 21. mars 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no