Gå til hovedinnhold

Næringen må finne nøkkelen til bedre sikkerhet

Magne Ognedal mener industrien i større grad må definere hva som er til hinder for å redusere risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet.


- Noe hindrer oss i å bli bedre. Hva er dette noe, og på hvilken måte står det i veien for at farlig virksomhet kan bli drevet på en sikker måte, utfordret Ognedal under årets Offshore drift og vedlikehold 2006 (ODV-konferansen) i regi av Norsk Petroleumsforening.

Hva begrenser?

Direktøren i Petroleumstilsynet tegnet et bilde av risikonivået, slik det fremkommer i prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS). Han understreket at resultatene ikke viser noen klar og kontinuerlig forbedring. Ambisjonen om at petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skal være verdensledende innenfor HMS, er så langt ikke oppfylt.

- Fra Petroleumstilsynets ståsted har olje- og gassvirksomhet et risikopotensial, og manglende positiv utvikling av risikonivået er en utfordring, sier Ognedal. På ODV-konferansen framholdt han at det derfor er viktig å finne ut hva som begrenser petroleumsvirksomheten i å bli bedre, og påpekte betydningen av at næringen selv avdekker det som ikke fungerer.

På stedet hvil
Totalindikatoren for storulykke står på stedet hvil, og viser bare en beskjeden reduksjon i forhold til forrige år (2004). Enkelte indikatorer som gir bidrag til storulykkesrisikoen er redusert, for eksempel hydrokarbonlekkasjer. Andre viser en økning, som kollisjon mellom feltrelatert fartøy og innretning. Magne Ognedal viste også at det har vært en økning i antall alvorlige personulykker i 2005, og at gjennomsnittet er på nivå med de 10 foregående årene.

- Kan det være slik at sikkerhetstiltak, både tekniske og organisatoriske, skaper en forestilling om at virksomheten er blitt trygg? Og hva er i så fall konsekvensene av at enkeltpersoner, organisasjoner og ledelse underslår det faktum at de fortsatt driver en risikobasert virksomhet, poengterte Magne Ognedal. Selv pekte han på at slike forestillinger kan resultere i en blokkering mot å gjøre nødvendige tiltak, eller rett og slett lede aktørenes oppmerksomhet bort fra storulykkesrisikoen.

Tro på nytt sprang
Ognedal understreket at klare mål for å redusere risikonivået har gitt resultater. Han mener næringen tok Petroleumstilsynets utfordring med å redusere antallet hydrokarbonlekkasjer på strak arm, og demonstrerte at den gjorde målet til sitt eget.

I perioden fra 2003 til 2005 ble lekkasjene redusert med 50 prosent - sammenlignet med de tre foregående. - Derfor kaller vi også 2003 et vendepunkt i resultatoppnåelse, sier Ognedal. Likevel har det vært flere alvorlige hendelser i seinere tid, blant annet utblåsningen på Snorre A. Ognedal mener det illustrerer at arbeidet ikke automatisk har effekt på storulykkesrisikoen, men har tro på et nytt, stort sprang i riktig retning.

- Det forutsetter derimot at den enkelte aktør klarer å definere hva som er til hinder for økt sikkerhet, ut fra eget ståsted, legger han til.

Distanse
På ODV-konferansen fortsatte Ognedal med å utfordre tilhørerne på å finne svar. - Vi stiller oss forsiktig spørsmålet: - Kan et hovedmoment være at aktører distanserer seg fra at de driver farlig virksomhet - fordi det allerede er tatt forholdsregler for å kunne drive forsvarlig?

Magne Ognedal presenterte også en tilsynsoppgave spesielt rettet mot ledelsesmessige betingelser for å drive virksomhet på en sikker måte. (Les mer om tilsynsoppgaven "Storulykkesrisiko")

ODV-konferansen i Bergen 18. og 19. oktober samlet over 200 deltakere, og hadde særlig søkelys på HMS og produksjonstap.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064