Gå til hovedinnhold

Når ulykker truer miljøet i nord - seminar 8. april

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterer til felles seminar i Oslo 8. april 2014 om forebygging og begrensning av akutte utslipp. I år retter vi oppmerksomheten mot utfordringer som petroleumsvirksomheten møter i nordområdene.


Tid: Tirsdag 8. april 2014, kl. 09.30 – 15.30

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo, se kart

Påmelding (nederst på siden)

Påmeldingsfrist: 6. april

Program

Seminaret er gratis. Det vil bli strømmet med lyd og bilde på nett-TV.

Dersom du vil tvitre om og fra seminaret, bruk emneknaggen #akutt2014. 

Det er meget viktig å forebygge akutte utslipp for å unngå miljøskade. Involverte parter i petroleumsvirksomheten må ivareta dette i ulike faser av virksomheten, under planlegging, design, bygging og drift av installasjoner.

Forebygging i et miljøperspektiv
Ptil og Miljødirektoratet inviterer for sjette gang til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv. Årets seminar tar opp utfordringer som oppstår når aktiviteten flyttes stadig lenger nordover. Her møter en oftere villere vær, mer is og lavere temperaturer, tåke, polare lavtrykk og lenger mørkeperioder. Store avstander og manglende infrastruktur vanskeliggjør dessuten nødvendig logistikk og kommunikasjon til fastlandet.

Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene holdes i hovedsak på norsk.

Program
0915 – 0930 Registrering

0930 – 0940 
Velkommen ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

0940 – 1010 
Innledning ved Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet

1010 – 1040 
Innledning ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

1040 – 1115 
Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet, Johan Petter Barlindhaug, Styreleder, North Energy

1115 – 1200  Lunsj i konferansesenteret

1200 – 1240 
Værvarslingsutfordringer i Barentshavet. Sjur Wergeland, Statsmeteorolog, Metrologisk institutt

1240 – 1300 
Grunnlagsdata for naturforhold i nordområdene - basis for NORSOK N-003, Gerhard Ersdal, sjefingeniør, Petroleumstilsynet

1300 – 1320 
Kartverktøy for miljøverdier og sårbarhet. Anne Langaas, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

1320 – 1350 Pause med kaffe og kake

1350 – 1430 
Utfordringer når aktiviteten beveger seg mot nord, ved Tore Killingland, Direktør strategi og miljø, Norsk Olje og Gass

1430 – 1510 
Utfordringer og samarbeid i nordområdene, ved Geir Tungesvik, leder boring og brønn, Statoil

1510 -1530 Oppsummering

Kontaktpersoner:
Ptil: Ingvill Røsland, telefon: 51 87 67 31 ingvill.rosland@ptil.no
Miljødirektoratet: Hilde Knapstad, mobil: 924 50 822 hilde.knapstad@miljodir.no