Gå til hovedinnhold

Når ulykker truer miljøet

Forebygging av ulykker satt inn i et miljøperspektiv er hovedtema når Petroleumstilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) inviterer til fellesseminar denne uken.


Erfaring viser at forebygging av storulykker i petroleumsnæringen i større grad må dekke ytre miljø. Ytre miljø er derfor én av Ptils hovedprioriteringer i 2012, hvor hensikten er at næringen skal arbeide målrettet med å forebygge ulykker som kan medføre akutte utslipp.

Ptil har en viktig rolle i dette forebyggende arbeidet, og Øyvind Tuntland, fagdirektør i Ptil, vil i sitt innlegg legge frem Ptils synspunkter i forhold til tiltak for å redusere akutte utslipp.

Ulykkene med Deepwater Horizon i Mexicogolfen og på Montarafeltet utenfor Australia har synliggjort konsekvensene av en storulykke for ytre miljø. I lys av dette vil Johnny Gundersen, sjefingeniør i Ptil, presentere endringer i regelverk og krav til utstyr etter Deepwater Horizon.

Einar Ravnås, også sjefingeniør i Ptil, vil i tillegg gjøre greie for prinsipper for barrierestyring.

Årets fellesseminar med Klif er det fjerde i rekken og holdes i Klif sine lokaler i Oslo 1. februar. Seminaret er fulltegnet.