Gå til hovedinnhold

Muligheter og utfordringer i nord

Den aller første Arctic Region Oil & Gas Conference er lagt til Stavanger 28. og 29. februar. Konferansen belyser utfordringer og muligheter for petroleumsindustrien i verdens barskeste klima.


Tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil er en av innlederne på konferansen. Han vil i sitt innlegg fokusere på tekniske og operasjonelle utfordringer for virksomhet i nordområdene.

Hva må industrien ta tak i? Tema er blant annet regelverksutvikling, standardisering, miljørisiko og forebygging av storulykker.

- Næringen vet mye om teknologiske og operasjonelle utfordringer i nord, men det er fremdeles behov for ny kunnskap. En spørreundersøkelse Ptil gjennomførte  blant aktørene i petroleumsvirksomheten forsterket dette bildet, forteller Carlsen.

 - Behovet for videreutvikling er også aktualisert gjennom de siste funnene i Barentshavet, Skrugard og Havis, som ligger an til å bli de nordligste utbyggingene på norsk sokkel så langt, sier han.

Carlsen undertreker at industrien må fokusere mer på forebygging av ulykker som kan skade mennesker, miljøet eller investeringer.

- Det er for eksempel ikke slik at oljevernberedskap er viktigste tiltak mot miljøskader. Det viktigste bidraget til sikkerhet for miljøet er å forebygge. Dette er like relevant i nord som på resten av sokkelen.