Gå til hovedinnhold

MSV Regalia - tilsyn med dynamisk posisjonert drift på Visund

MSV (Multi-Service Vessel) Regalia opererer som et dynamisk posisjonert flotell på den flytende produksjonsinnretningen Visund. I perioden 9. til 11. mars i år førte vi tilsyn med innretningen, og med den dynamisk posisjonerte driften på Visund. MSV Regalia opereres av Prosafe Offshore Ltd (Prosafe) i Aberdeen.


Revisjonen ble utført ved et møte med organisasjonen på land, og ved verifikasjoner om bord MSV Regalia.

Bakgrunn for tilsynet

MSV Regalia drives som et dynamisk posisjonert flotell på den flytende produksjonsinnretningen Visund. Et dynamisk posisjonert system består av et kraftsystem, thrustersystem og kontrollsystem for dynamisk posisjonering. Disse fungerer sammen for å gi en tilstrekkelig og pålitelig evne til å fastholde posisjonen.

I løpet av de siste årene, har vi hatt flere tilfeller der en har mistet posisjonen på innretninger som opererer med dynamisk posisjonert drift.
Regalia har broforbindelse med Visund. Denne blir frakoplet under spesielle værforhold, eller i situasjoner der posisjonen mistes.

Operasjonene med Regalia som flotell på Visund foregår i perioden februar 2005 - september 2005 mens prosjektarbeid foregår på Visund.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å evaluere Prosafes evne til å overholde bestemmelsene i forhold til den dynamisk posisjonerte driften av MSV Regalia. Det ble lagt særlig vekt på de driftsmessige sidene med dynamisk posisjonering, inkl. opplæring av personale og vedlikehold av dynamisk relatert utstyr.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket er godt, men vi har noen anmerkninger, særlig i forbindelse med beredskapsopplæring av sentrale medarbeidere innen dynamisk posisjonering.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss