Gå til hovedinnhold

MSV Regalia har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boliginnretningen MSV Regalia har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 10.7.2009.


Regalia (foto) av GVA 3000 design og ble bygget i 1985 ved GVA i Sverige. Innretningen har 380 senger.


 
MSV Regalia (kilde: Prosafe).

Innretningen opereres av Prosafe AS (Prosafe), og planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel, i første omgang på Valhall med BP Norge AS (BP) som operatør.

MSV Regalia og relevante deler av Prosafe sin organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils ”Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT)” utgitt 1.7.2006.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Prosafe AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |