Gå til hovedinnhold

Møteplass for HMS under ONS

Alvorlige ulykker skjer og har skjedd i petroleumsnæringen. I år er det 20 år siden 167 mennesker døde i Piper Alpha-brannen på britisk sektor. Og det er 28 år siden Alexander L Kielland-katastrofen krevde 123 liv på norsk sokkel. Trekker næringen lærdom av slike tragedier, eller forsvinner de bak glemselens slør og gjør oss historieløse?


Logo

Ulykkene er en del av bransjens felles plattform. Alle kan bidra til at slike katastrofer ikke skjer igjen. Dette er én av innfallsvinklene når Petroleumstilsynet og ONS igjen inviterer til HMS-lunsj under ONS 2008 i Stavanger. Arrangementet er møtestedet hvor bransjefolk fra hele verden utveksler erfaringer og synspunkter om HMS-relaterte utfordringer.

Aktuell innleder
Både ledere og ansatte har ansvar for at HMS-standarden ikke svekkes. Under årets HMS-lunsj vil den kanadiske fagforeningslederen Brian Kohler snakke om hva arbeidstakerne kan gjøre for å bedre sikkerheten. Kohler er en respektert og prisbelønnet tillitsvalgt som har personlig erfaring fra kjemisk industri. Han er utdannet fra Simon Fraser University, University of Waterloo og Labour College of Canada.

Kohlers erfaringer og kunnskaper er høyaktuelle i forbindelse med den pågående debatten om sikkerhet i petroleumsnæringen. Ledere på alle nivå i næringen, tillitsvalgte og arbeidstakere vil ha utbytte av å lytte til hans synspunkter.

Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet vil under lunsjen også ta for seg aktuelle problemområder knyttet til HMS-arbeidet i Norge – i lys av den krevende og hektiske situasjonen bransjen nå befinner seg i.

Populær underholder
Lunsjen holdes i en form som gjør arrangementet til et sosialt avbrekk under ONS – og til en møteplass for HMS-engasjerte medarbeidere fra den internasjonale storfamilien. Den anerkjente artisten Britt-Synnøve Johansen står også på programmet i år. Hun er blant Norges høyest verdsatte sangere, ikke minst på grunn av sine tolkninger av Edith Piafs musikk og sine roller i Les Miserables og Carmen.


HMS-pris
HMS-lunsjen avsluttes med utdeling av Petroleumstilsynets HMS-pris. Det er en utmerkelse som går til en person eller organisasjon som har gitt et sterkt og synlig bidrag til sikkerhetsarbeidet i norsk petroleumsvirksomhet.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064