Gå til hovedinnhold

Mongstad-hendelse: Krakker med konsekvenser

Svikt i prosessutstyret på Mongstad høsten 2008 kunne fått alvorlige følger. Ptil følger nøye opp en rekke utbedrings- og læringspunkter etter hendelsen, og forventer at tilsvarende mangler ikke skal skape storulykkespotensial i framtiden.


17 personer opphold seg i umiddelbar nærhet til den såkalte krakkeren som sviktet på Mongstad lørdag 23. august 2008.

Svikten kunne ført til brann og/eller eksplosjon, og situasjonen hadde dermed potensial for storulykke på raffineriet utenfor Bergen. Hendelsen skjedde kort tid før nedkjøring av prosessutstyret, som skulle stenges i to måneder på grunn av revisjonsstans.

Krakkeren på Mongstad er den eneste av sitt slag i Norge, og har som oppgave å knuse tyngre hydrokarboner av råolje til lettere hydrokarboner.

Alvorlig
- Dette er en hendelse vi ser svært alvorlig på, sier tilsynskoordinator Einar Ravnås i Ptil.

- Krakkeren er i seg selv forbundet med høyt risikopotensial. Måten den var sikret på, hadde klare svakheter. Disse svakhetene kan også gjelde for andre typer prosessutstyr både offshore og på landanlegg, påpeker Ravnås, og understreker betydningen av at både næringen og operatøren StatoilHydro tar lærdom av selskapets gransking etter Mongstad-hendelsen.

Ptil har etter hendelsen hatt en rekke møter med Statoil-Hydro, gjennomført tilsyn på Mongstad og ført tilsyn med StatoilHydros aksjoner og tiltak etter krakkersaken.

- Flere mangler er avdekket. På grunnlag av dette har StatoilHydro gjennomført modifikasjoner av måten krakkeren blir styrt på, og gjort endringer i forhold til beredskap og opplæring av personell, sier Ravnås.

Av Kristin Hoffmann