Gå til hovedinnhold

Miniseminar: HMS-utfordringer på tvers av sokler

Torsdag 13. mars arrangerer OD i samarbeid med NITO et miniseminar i Bergen med temaet "HMS-utfordringer på tvers av sokler".


I løpet av mars vil OD i samarbeid med NITO (Norges Ingeniørorganisasjon) arrangere fire miniseminarer med formål å belyse sentrale HMS-spørsmål i petroleumsvirksomheten. Første miniseminar ble holdt i Oslo 6. mars, med HMS og verdiskaping som tema.

Lenke: ">HMS og verdiskaping - fire seminarer

Målgruppe for miniseminarene er ledere i petroleumsindustrien, HMS-staber, verneombud og annet fagpersonell som jobber med HMS i videste forstand og gjerne i et internasjonalt perspektiv.

Norsk Hydro har stilt sine lokaler til disposisjon for seminaret i Bergen og står også for en enkel servering. Adressen er Sandsliveien 90.

Program 13. mars:

  • Innledningsforedrag om HMS i petroleumsvirksomheten - betydning, perspektiver og utfordringer v/Thor Gunnar Dahle, sjefingeniør, OD.
  • Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? v/Ketil Lenning, adm direktør i Odfjell Drilling as og Geir Pettersen, direktør HMS, Statoil.
  • HMS-samarbeidet på tvers av sokler. En trussel mot HMS-nivået på norsk sokkel eller eksport av Beste-HMS-Praksis? v/Magne Ognedal, direktør oppfølging, OD.

Arrangementet, som er gratis, er beregnet å vare i tre timer med start klokken 13:00.

Påmelding til Nina Lovise Lie i løpet av tirsdag 11. mars.

Kontaktpersoner OD:
Angela Ebbesen
Eldbjørg Vaage Melberg