Gå til hovedinnhold

Mærsk Giant skal bore på Varg

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Talisman Energy Norge AS samtykke til leteboring og bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Giant for boring og brønntesting på Varg Sør.


Vårt samtykkevedtak innebærer at Talisman kan utvide bruken av Mærsk Giant på Varg. Innretningen vil om kort tid utføre aktiviteter i samsvar med et tidligere samtykke. Samtykket ble opprinnelig gitt til Pertra AS, og senere overtatt av Talisman.

Lenke: Samtykke til leteboring og bruk av Mærsk Giant til produksjonsboring på Varg (januar 2005)

De nye aktivitetene er:

  • Testing av brønn 15/12-16-S
  • Boring og testing av sidesteg 15/12-16-A

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss