Gå til hovedinnhold

Målrettet informasjon om arbeid i Norge

Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS/EFTA-området, arbeide i Norge, eller drive næringsvirksomhet her? Nå foreligger tre informasjonsbrosjyrer som gir svar på sentrale spørsmål om opphold, skatt, trygd, arbeid og arbeidsplasser.• Informasjon til arbeidstakere fra EØS/EFTA-området som skal arbeide i Norge
•Informasjon til norske virksomheter som skal rekruttere arbeidskraft fra EØS/EFTA-området
•Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området som skal drive næringsvirksomhet i Norge 

Petroleumstilsynet er opptatt av at virksomheter, arbeidsinnvandrere og utenlandske tjenesteytere skal få fullgod, helhetlig og lett tilgjengelig informasjon om det norske regelverket. Derfor har Ptil utviklet tre informasjonsbrosjyrer i samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og UDI.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med virksomheter på sokkelen og på de store petroleumsanleggene på land.

Når flere
Brosjyrene gir informasjon til norske virksomheter som skal rekruttere arbeidskraft fra EØS-området, til virksomheter fra EØS-området som driver næringsvirksomhet i Norge, og arbeidstakere fra dette området som skal arbeide i Norge.

Brosjyrene inneholder sentral informasjon til den enkelte målgruppe om opphold, skatt, trygd, arbeid og arbeidsplasser. Informasjonen gir blant annet oversikt over rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere, samt sentrale bestemmelser i det norske regelverket.

Brosjyrene er også ment som en veiledning med kontaktinformasjon til de ulike myndighetsetatene.
Du finner dem i lenkeboksen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Juridisk rådgiver
Linda Halvorsen

Henvendelser fra media:
Pressekontakt
Kristin Hoffmann
 Telefon: 51 87 62 19