Gå til hovedinnhold

Magne Ognedal fortsetter som direktør

Magne Ognedal er i statsråd i dag utnevnt som direktør i Petroleumstilsynet i nytt åremål. Åremålsperioden er på seks år. Han har hatt stillingen siden Petroleumstilsynet ble opprettet, 1. januar 2004.


Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064