Gå til hovedinnhold

Magne Ognedal direktør for det nye Petroleumstilsynet

Magne Ognedal (bildet) ble i statsråd fredag 21. november utnevnt som direktør for det nye Petroleumstilsynet. Ognedal er i dag direktør i Oljedirektoratet. Det nye Petroleumstilsynet opprettes 1. januar 2004, og skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på sokkelen.


Ognedal er utdannet sivilingeniør ved University of Newcastle i 1967. Han har arbeidet i Oljedirektoratet helt siden 1974. Han har siden 1999 vært direktør med ansvaret for området Oppfølging.

Den nye direktøren for Petroleumstilsynet, av mange benevnt som "Mr. Sikkerhet", har en sterk posisjon internasjonalt, og har ledende posisjoner innfor flere bransjenettverk. Han har også mottatt internasjonale priser for sitt sterke engasjement.

Magne Ognedal er 60 år.

Direktørstillingen er en åremålsstilling på seks år.

Kontakt i OD:
Senior informasjonsrådgiver
Eldbjørg Vaage, tlf. 957 00 320