Gå til hovedinnhold

Må utnytte IKT-utviklingen til bedre HMS-styring

Mangelfull IKT-sikkerhet handler om mer enn fare for tap av data. IKT-sikkerhet i petroleumsindustrien har stor betydning når så vel menneskers helse og trygghet, som miljø og materielle verdier skal bli ivaretatt.


Det var blant hovedbudskapene under Petroleumstilsynets seminar om HMS og IKT-sikkerhet (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i integrerte operasjoner onsdag 29.november. SINTEF har bistått Ptil med å arrangere konferansen.

Petroleumstilsynet legger vekt på at næringen bevisst må utnytte IKT-utviklingen og de stadige endringene for å oppnå bedre helse, miljø og sikkerhetsstyring. Magne Ognedal understreket hvor viktig trygge IKT-løsninger er for det totale HMS-grunnlaget - ikke bare for å sikre datamateriale.

Lærdom fra USA
Ansvarlig for global IKT-sikkerhet i Chevron, Richard Jackson, trakk opp noen hovedutfordringer selskapene står overfor. Jackson beskrev også en rekke sikkerhetstiltak og strategier fra USA, og viste blant annet til omfattende IKT-forskning fra statene.

Christian H. Gresser, NESEC, illustrerte for en fullsatt Valhall hvordan det er mulig å bryte seg inn i og skade IKT-systemer for prosesskontroll. Gresser gjorde rede for ulike hacking-teknikker, flere kjente tilfeller av datainnbudd i IKT-systemer i petroleumsindustrien, og konsekvensene slike innbrudd kan få.

IKT og styring
Erik Hollnagel fra Industrial Safety Chair, Ecole des Mines de Paris, avrundet gjesteinnleggene med å sette IKT-sikkerhet i et styringsperspektiv. Hollnagel tok særlig for seg måten risiko blir håndtert på i organisasjoner som stadig er i endring. Han pekte også på hvordan variasjon i adferd er normalt og en forutsetning for effektiv tilpasning til endringer i virksomhetenes rammebetingelser - og en kilde til robusthet i sikkerhetsarbeidet.

Flere av foredragsholderne gav uttrykk for et generelt behov for å bygge bro mellom ulike fagdisipliner og IKT-organisasjoner - spesielt mellom miljøene som har ansvar for administrative systemer, og miljøer som har ansvar for prosesskontrollsystemene.

Stor interesse
Konferansen i Ptil samlet både fagspesialister og driftsledelse fra så vel leverandører, operatører, serviceselskaper og FoU-miljøer.

Du finner samtlige presentasjoner i lenkeboksen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Eirik.Bjerkebak@ptil.no