Gå til hovedinnhold

Må strekke seg for et mer inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgivere i petroleumsvirksomheten må bli bedre til å tilrettelegge arbeidsplassen for sykemeldte/personer med redusert funksjonsevne. Erfaringer fra tilsyn viser at ansatte hos entreprenører kommer dårligere ut enn operatøransatte.


_blank NAV Rogaland

Stor interesse og mange spørsmål fra salen. Foto: Roy Erling FurreNAV Rogaland og Petroleumstilsynet rettet torsdag søkelys på sammenhengen mellom tilrettelegging for enkeltpersoner og systematisk HMS-arbeid gjennom Inkluderende Arbeidsliv (IA).
 
Petroleumstilsynet har siden 2007 samarbeidet med NAV Rogaland om å fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Hensikten er å forhindre at arbeidstakere med redusert funksjonsevne blir støtt ut. Samarbeidet skal også bidra til en mer helhetlig tilnærming til forebygging og oppfølging av sykefravær.

 

Offshore intet unntak
- I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljølovens regler om tilrettelegging av arbeidsplassen fullt ut for petroleumsvirksomheten. Tilrettelegging kan altså ikke avvises på generelt grunnlag ved å henvise til spesielle forhold ved å arbeide offshore, sa sjefingeniør Irene B. Dahle på NAV og Ptils fellesseminar torsdag 25.mars.

Sammen med rådgiver i NAV Arbeidslivsenter i Rogaland, Elin Bergsholm, gjorde Dahle rede for blant annet krav i regelverket, sammenhenger mellom ulike regelverk, og erfaringer fra etatssamarbeidet med oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid. Det er NAV som forvalter folketrygdloven og intensjonsavtalen med partene om et inkluderende arbeidsliv (IA).

Flyttes til land
Innen oppfølging av arbeidsmiljø og tilrettelegging viser Ptils tilsynserfaringer at entreprenørene kommer dårligere ut enn operatørene.

– Vi ser at entreprenøransatte som blir syke og trenger tilrettelegging, flyttes til land. Vi ser også at informasjon om omfang og årsaker til sykefravær ikke blir benyttet i det forebyggende arbeidet ute på innretningene, sa Dahle.
 
Hun utdypet at entreprenørene har dårligere oversikt over og oppfølging av arbeidsbetinget sykdom enn operatørene, og at operatørene gjennomgående har flere tilgjengelige ressurser for medisinsk kontroll og overvåking. Videre at entreprenørene i mindre grad enn ansatte hos operatørene blir fanget opp av selskapenes bedriftshelsetjeneste.

Systematisk styring

- Ptils rolle er å veilede og drive tilsyn med hvordan virksomhetene systematisk styrer arbeidsmiljøet. Ptil kan bruke informasjon fra enkeltsaker, for eksempel fra NAV, til å målrette tilsynsaktivitetene, sa Dahle. Hun understreker at Ptil følger opp om virksomhetene har etablert styringssystemer som ivaretar regelverkets krav om tilrettelegging.

- Vi er også opptatt av om virksomhetene har systemer for læring, slik at oppfølging av enkeltpersoner får konsekvenser for det systematiske HMS-arbeidet. Ptil spør om virksomhetene klarer å identifisere grupper som er utsatt for risiko, og jobber langsiktig og forebyggende for å unngå helseskader, sa Dahle.

Erfaringer offshore
Representanter fra SAFE, Industri og Energi og OLF innledet om sine offshoreerfaringer med tilrettelegging.  Representanter fra industrien (StatoilHydro, BIS Industrier, Semco Maritime og Sodexo) pekte på utfordringer ved å tilrettelegge offshore, og hvordan utfordringene blir håndtert.

Du finner innleggene og flere detaljer i lenkeboksen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Irene B. Dahle
E-post: ireneb.dahle@ptil.no