Gå til hovedinnhold

Løftestandarder fra OMHEC


Petroleumstilsynet deltar i organisasjonen Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC) sammen med representanter fra UK, Nederland og Danmark. Målsetningen er blant annet å komme frem til felles dokumenter som basis for gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner osv.

Organisasjonen har utarbeidet to dokumenter som er lagt inn som referanser i den nye NORSOK R003 - Operasjonelle standarder for løfteoperasjoner.

Dokumentene er kun publisert på engelsk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Olav Hauso,
Epost: Olav.Hauso@ptil.no
Telefon: 51 87 61 13