Gå til hovedinnhold

Livsfarlige blindsoner

Når vi ser bort fra storulykker som Alexander L. Kielland og Piper Alpha, relateres nesten halvparten av alle dødsulykker i petroleumsvirksomheten til kran- og løfteoperasjoner - eller til håndtering av materialer generelt.


De siste årene har det vært positiv utvikling av norske og internasjonale standarder for kraner og løfteoperasjoner, med hensyn til både konstruksjon og operasjon. Nye retningslinjer for opplæring av personell har også medvirket til bedre kvalitet på kran- og løfteoperasjonene.

Sjefingeniør Sigurd Førsund er én av Ptils eksperter på kran og løft. Han ser det som positivt at nyere rigger etter hvert har fått mer helhetlige løsninger for områder og utstyr tilknyttet boreoperasjoner.

- Men det er ennå lang vei å gå for å finne gode og helhetlige løsninger for andre typer løfteoperasjoner - for eksempel for offshorekranene, som blant annet brukes til lasting og lossing av utstyr og materiell, sier han.

- Å mekanisere slike løfteoperasjoner byr på store utfordringer, fordi det er så mange ulike materialer og forskjellig gods som skal håndteres. Men det forskes i dag for å finne løsninger som kan bidra til at mekanikken overtar mer av arbeidet, opplyser Førsund.

Ute av øye
Et spesielt utfordrende sikkerhetsproblem har vist seg å være såkalte blindløft. I dette ligger at innretningenes laste- og lagringsområder er planlagt og bygd slik at kranfører ikke kan se hvor last skal plasseres eller hentes fra. Selv nyere innretninger er ikke utformet slik at man unngår blindløft ved rutinemessige løfteoperasjoner.

- Ptil har tatt dette opp med selskapene og bedt dem arbeide med problemet på en mer systematisk måte, sier Førsund.

- Vi mener selskapene i større grad må bruke resultater fra grundige materialhåndteringsanalyser når de designer lager og løfteområder. Disse bør utformes slik at føreren av offshorekraner eller andre løfteinnretninger alltid har fri sikt til lasten, påpeker han.

- Det er Ptils vurdering at gjeldende regelverk og normer representerer gode referanser for å ivareta sikkerhetsmessige aspekter ved løfteoperasjoner. Etterlevelsen av regelverket kunne imidlertid vært bedre, både ved nybygg og ved modifikasjon av eksisterende innretninger, fastslår Førsund.

Av Odd Bjerre Finnestad