Gå til hovedinnhold

Likelydende brev til eiere og brukere av H-4 stigerørs- og brønnhodekobling

Petroleumstilsynet ønsker å informere alle eiere og brukere av H-4-stigerørs- og brønnhodekobling om en sikkerhetsmelding fra GE Oil & Gas knyttet til utstyret.


Petroleumstilsynet er kjent med en hendelse i januar 2013 i Mexicogulfen, der den nedre del av H-4 kobling i marine stigerørspakke (LMRP) ble delt fra den øvre på grunn av svikt i boltene. Det er foreløpig konkludert med at spenningskorrosjon forårsaket av hydrogensprøhet har medvirket til brudd i boltene.

Ptil har med bakgrunn i sikkerhetsmelding «Safety Alert» fra Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) gjennomført møte med leverandør av det aktuelle utstyret GE Oil & Gas.

Ptil ønsker nå å informere alle alle eiere og brukere av H-4-stigerørs- og brønnhodekobling.

Se sikkerhetsmelding fra GE Oil & Gas: Safety Notice SN13-001, Rev A, January 29, 2013.

Eileen Brundtland, Pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12