Gå til hovedinnhold

Leverandørenes mann

- Oljeselskapene vil som regel ha sofistikerte løsninger. Ingeniører liker slikt, men det blir lite penger i kassen. På mange områder hadde det vært bedre med standardisering og gjenbruk, sier bransjesjef for TBL Offshore og medlem av Sikkerhetsforum, Knut Aaneland.


  • PS: Etter at dette intervjuet ble publisert har TBL og PIL slått seg sammen til organisasjonen "Norsk Industri"

- Jeg har en hjertesak når det gjelder HMS, og det er forankring av HMS-ansvaret. Sjøl har jeg erfart fra min tid i Statoils Åsgard prosjekt hvor vanskelig det var å få folk i ledelsen til å ta et ekte eierskap i HMS. Dette er også en utfordring for Sikkerhetsforum - nemlig å ha forståelse for saker som ledelsen er opptatt av - ikke minst kostnadsaspektene, sier Aaneland.

Det fokuseres jo på sammenhengen mellom god HMS og god selskapsstyring?
- Det er selvsagt viktig, men jeg tror at Sikkerhetsforums troverdighet - og evnen til å nå fram - avhenger av at vi klarer å se utfordringene utifra industriens ståsted. Når det gjelder erkjennelsen av at økonomi er viktig for bedriftene - så finner vi en polaritet mellom HMS-ledere og bedriftsledere. HMS må ikke bli en sideordnet aktivitet som ivaretas av "noen andre". HMS må være en fullt integrert del av enhver leders arbeidsoppgaver.

Lederne pleier i alle fall å si at de er opptatt av HMS og trepartssamarbeid?
- Trepartssamarbeid er veldig fornuftig og bra. Det er imidlertid viktig at Sikkerhetsforum ser seg selv som et redskap både for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Aaneland, som har vært med siden 2002.

Knut Aaneland, TBL
- Mange i næringen har nok en kritisk holdning
til tilsynet og utviklingen av dette fordi de
opplever at dere blir for mektige og oftere står
steilt på arbeidstakernes side.
Hvordan kan Sikkerhetsforum bidra til kontinuerlig fokus på HMS?
- Sikkerhetsforum må bli utfordret til å holde så god faglig kontakt både med arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden at man blir sett på som en ressurs. Jeg vil gi honnør til Ptil sine folk som jeg synes har gode holdninger. Samtidig må det være lov til også å utfordre myndighetene. Mange i næringen har nok en kritisk holdning til tilsynet og utviklingen av dette fordi de opplever at dere blir for mektige og oftere står steilt på arbeidstakernes side, sier TBL-eren.

- Selv lærer jeg mye av å delta i Sikkerhetsforum og blir utfordret på å forstå folk som har et annet utgangspunkt for faglige diskusjoner. Men som mange andre, slites jeg av andre hensyn som jeg også må ivareta. Vi har tre faste personer i TBL Offshore som skal ivareta alle oppgavene. Heldigvis har vi også god anledning til å trekke på ledere og mellomledere i medlemsbedriftene, i tillegg til vårt HMS-råd som er en viktig rolle og utgjør en verdifull ressurs. sier Aaneland, som har holdt på med sikkerhetsproblematikk siden han gikk på NTH i 1979.

- Der tok jeg hovedoppgaven min på brann. Jeg har også arbeidet som sikkerhetsleder i engineeringmiljøer. Jeg ledet blant annet sikkerhetsavdelingen i Aker Kværner og hadde ansvar for 35 ansatte som jobbet med sikkerhet. Vi jobbet blant annet med risikoanalyser, ytre miljø, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet, ulike former for alarm- og slukkesystemer, og så videre. Dette fikk jeg bruk for i Asgard A prosjektet som jeg flere ganger har omtalt i Sikkerhetsforum. Dette var et utrolig spennende prosjekt å følge - ikke minst fordi det ble bygget flere steder i verden - blant annet i Norge, i Italia og Japan. Jeg reiste mye rundt og holdt opplæring og fokus var både på teknisk sikkerhet og helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringen, sier Knut, og henter fram en innrammet plakat hvor det står at han fikk Statoils/Åsgard A sin sikkerhetspris for dette HMS-arbeidet i 1997.

Erfaringene fra denne perioden har han tatt med seg inn i Sikkerhetsforum

- Det var for eksempel vi som brakte inn spørsmålet om standardisering av HMS i kontraktene der målet er å klargjøre ansvarsområder og sikre gjensidig tillit. Vi fikk ryddet bort det enorme haleheng av selskapskrav som ofte ble vedlagt og som skapte frustrasjon hos leverandørene. I stedet plukket vi ut de relevante krav tilpasset leveransen. Det er viktig for et selskap å komme leverandørene i møte på denne måten. Det skaper verdifull trygghet. Etter det jeg hører fra våre medlemsbedrifter, er det fortsatt en jobb å gjøre på dette området.

- Jeg kom til TBL Offshore for tre år siden og allerede første dagen dro jeg til Statoil for å forhandle standardkontrakter. Et vanskelig tema som vi sliter med fortsatt. Det er bra at det er satt i gang prosesser blant annet i regi av Samarbeid for Sikkerhet for å få disse tingene på plass, for her er det lang vei fram.

TBL offshore er representert i Samarbeid for Sikkerhet?
- Ja, det er vi, og jeg var selv med i styringsgruppen i oppstarten. Jeg går alltid inn først på de arenaene vi engasjerer oss - til jeg forstår utfordringene og problemstillingene - før jeg eventuelt lar andre overta. I dag sitter Målfrid Solberg fra Aker Kværner i styringsgruppen på vegne av TBL offshore.

Hva med andre prosjekter og engasjementer på HMS-området?
- Jeg er også med i prosjektet for Aldring og Helse, et spennende område. Egentlig er jeg jo med i det meste.

Litt om privatpersonen Knut
Jeg bor i Asker, bare 50 meter fra båthavnen. Har båtplass, men ikke båt! Drømmen er likevel en trebåt - en åpen snekke med skjerm og dunke-dunk. Ellers spiller jeg gitar, det går i blues og jazz - og nå i Storband.

Dette begynner å bli spennende!
- Jo da, jeg har spilt gitar fra jeg var åtte år gammel. Først var det pop, Beatles og Jimmi Hendrix. Jazzen er først kommet de senere år. Etter at de fire barna mine ble større, følte jeg for å engasjere meg mer og melde meg inn i en organisert sammenheng, og det ble Kolsås Storband. Det er ikke lett, skal jeg si deg, å spille gitar i et storband. I begynnelsen ble det mye teori, jeg måtte jo lære det å spille jazz fra grunnen av. Det har etter hvert blitt en viktig del av livet mitt så nå reiser jeg snart på Lillehammer Blues Festival, og Notoddenfestivalen besøkes årlig.

- Jazzen har også brakt meg inn i andre, spennende engasjementer. Vi prøver å forankre musikken hos en del store aktører i bransjen som FMC, Vetco, Aker Kværner slik at man kan fortelle en god historie. De tre selskapene har gått sammen om et samarbeidsprosjekt, en teknisk fagskole i Angola. FMC legger opp til at jazzmusikere fra Kongsberg reiser ned og tar med seg tilbake musikere fra Angola - i forbindelse med 100 års markeringen av unionsoppløsningen. Dette er gøyalt og profilerer norsk offshoreindustri slik den fortjener; som en verdensomspennende og på mange områder verdensledende virksomhet.

- Og så kjører jeg motorsykkel! Egentlig en gutteting og jeg må innrømme at jeg har et lidenskapelig forhold til dette. Har kjøpt meg en italiensk Ducati. For to år siden hadde jeg en fantastisk tur helt alene hvor jeg reiste nedover kontinentet, campet i utrolig vakre omgivelser. Dette er en opplevelse jeg unner alle.

- Arbeid og familie krever mye - derfor har dette vært en utrolig flott rekreasjon. Det har noe med mentalhygiene å gjøre, avslutter han med stor overbevisning.