Gå til hovedinnhold

Leiv Eiriksson har fått ny samsvarsuttalelse

Den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson har fått samsvarsuttalelse (SUT) 11. juli 2008.


Leiv Eiriksson fikk SUT allerede 15. april 2002, men Ocean Rig som eier og opererer den flyttbare boreinnretningen, har tidligere informert Petroleumstilsynet at de ikke ønsket å videreføre arbeidet med å holde SUTen oppdatert (lenke) mens innretningen opererte utenfor norsk  sokkel..

Leiv Eiriksson (kilde: ABB)

Ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger ble gjort obligatorisk fra 1. januar 2004. Det innebærer at en slik innretning må ha godkjent SUT før den kan operere på norsk sokkel.

Etter vår saksbehandling av ny søknad fra Ocean Rig om SUT har vi nå gitt ny samsvarsuttalelse for Leiv Eiriksson.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Janne Lea