Gå til hovedinnhold

Lærerikt seminar om IKT-sikkerhet i petroleumsnæringen

Petroleumstilsynet og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) arrangerte 27. april et seminar om IKT-sikkerhet i petroleumsnæringen. På programmet stod blant annet presentasjon av resultater fra Ptils tilsynsserie rettet mot IKT-sikkerhet i næringen.


I Ptils tverrgående tilsynsserie ble aktører i hele næringen bedt om å gjennomføre en egenvurdering av sin IKT-sikkerhet, basert på en retningslinje utarbeidet av Norsk olje og gass.

Hovedfunn fra tilsynet:

Andre tema på seminaret var:


Faglige diskusjoner
I etterkant av presentasjonene ble det diskutert hvordan næringen kan samarbeide om felles utfordringer, som for eksempel


Presentasjoner fra seminaret finner du i høyre marg. Torgeir Vidnes' presentasjon om Norsk IKT-beredskap kan sendes på forespørsel.
 

Kontaktperson i Ptil
Asbjørn Ueland
E-post: asbjorn.ueland@ptil.no