Gå til hovedinnhold

Lanserer veileder: Bedre tilrettelegging på arbeidsplassen

Som arbeidsgiver har du ansvar for å tilrettelegge arbeidet for dine ansatte og følge opp medarbeidere med helseplager. Da kan du ha nytte av den nye veilederen "Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak", som Petroleumstilsynet er medutgiver for.


"Hei, det er Åse, jeg er blitt sykmeldt". Kanskje har du fått en telefon som dette, eller kanskje har du sluppet - hittil. Hver dag er mange tusen arbeidstakere borte fra jobben på grunn av sykdom.

Å sørge for et best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsom og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseplager og langvarige fravær.

Det beste er å være føre var. Gode rutiner, hensiktsmessig organisering og kunnskap om hvilke muligheter som finnes, kan hindre at du og arbeidstakerne dine kommer opp i situasjoner som er vanskelige å løse.

Målgrupper
Veilederen "Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak. Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen" er skrevet til deg som er leder og arbeidsgiver, men er like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenester, leger og andre fagpersoner som arbeider med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Veilederen er utgitt i et samarbeid mellom NAV, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Den kan enten lastes ned elektronisk (se høyre spalte) eller bestilles som trykksak fra vårt bibliotek (gratis)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Irene B. Dahle, sjefingeniør
E-post: IreneB.Dahle@ptil.no