Gå til hovedinnhold

Langsiktighet, langsiktighet, langsiktighet

Oljenæringen er inne i en krevende periode. I følge Ptils fagdirektør Finn Carlsen er det reduserte aktivitetsnivået en gyllen anledning til å planlegge for framtiden i Barentshavet. Med tanke på sikkerhet.


Både 2015 og 2016 byr på viktige milepæler for den nordligste delen av norsk sokkel. Spørsmålene i den forbindelse er mange, ikke minst innenfor Ptils ansvarsområde. Vi har derfor bedt fagdirektøren svare på noen av dem.

Les hele intevjuet i vår siste utgave av tidsskriftet Dialog.