Gå til hovedinnhold

Kronprinsregentens resolusjoner som omhandler Petroleumstilsynet - intern versjon

Kronprinsregentens resolusjoner som omhandler opprettelse av Petroleumstilsynet og etatens oppgaver ble fastsatt i Statsråd 19.12.2003.
Selve vedtakene er publisert på Lovdatas nettsted. I tillegg er begrunnelse for- og utdyping av vedtakene (foredragene) publisert her i pdf - foreløpig kun for internt bruk.
Resolusjonene med vedlegg er også lagt under Styrende dokumenter/ Styringsdialogen/ Kronprinsregentens res.
Resolusjonene inkludert utdypinger (foredrag) som omhandler "Etablering av Petroleumstilsynet..." og "Instruks om koordinering av tilsynet..." er kopiert opp og ble utlevert på allmøtet torsdag 8. januar.


Resolusjonene inkludert utdyping/foredrag (pdf):

Direktelenker til vedtakene på Lovdatas nettsted: