Gå til hovedinnhold

Krever sikkerhet for Statoils Step

Den største operatøren på norsk sokkel arbeider hardt for å få kostnadene ned og effektiviteten opp. Ptil følger nøye med på at tiltakene Statoil gjennomfører, også bidrar til at sikkerheten forbedres.


Statoil satte i 2014 i gang flere program for å øke effektiviteten og kutte kostnader. Ptil fører tilsyn med at forbedringsaktivitetene gjennomføres i henhold til kravene i regelverket.

- Vi skal se til at Statoil gjør seg kjent med og følger opp risikoforhold gjennom aktivitetene som er en del av programmet, sier Kjell Marius Auflem, tilsynskoordinator i Ptil med ansvar for oppfølging av Statoil på sokkelen.

Les hele artikkelen i nettmagasinet Sikkerhet - status og signaler 2014-2015