Gå til hovedinnhold

Krav til forsvarlig materialhåndtering med bruk av offshorekran

Petroleumstilsynet (Ptil) har registrert en negativ utvikling i næringens arbeid med å oppnå sikre løfteoperasjoner. I et likelydende brev har Ptil presisert noen krav til forsvarlig materialhåndtering med bruk av offshorekraner og andre løfteinnretninger slik at man unngår blindsoner.


Utdrag fra vårt likelydende brev:
Gjennom tilsyn på faste og flyttbare innretninger, ved saksbehandling av samsvarsuttalelser (SUT) og oppfølging av hendelser, erfarer Ptil at industrien ikke legger tilstrekkelig vekt på å utforme innretningene for å unngå blindsoner ved løfteoperasjoner med bruk av offshorekran og andre løfteinnretninger.

Dette representerer en negativ utvikling i arbeidet med å oppnå sikre løfteoperasjoner.

Petroleumstilsynet (Ptil) ønsker med dette brevet å rette oppmerksomheten mot denne problemstillingen overfor eiere av flyttbare og faste innretninger, slik at man legger til rette for forsvarlig materialhåndtering med bruk av offshorekran og andre løfteinnretninger.

Materialhåndtering med offshorekran og andre løfteinnretninger bør tilrettelegges slik at blindløft ikke forekommer. Det innebærer at selskapene må håndtere problemstillingen på en systematisk måte.

Resultater og konklusjoner fra grundige materialhåndteringsanalyser må anvendes i utforming av innretninger og i praktisk tilrettelegging av lager- og løfteområder.

Fører av offshorekran eller andre løfteinnretninger bør ha fri sikt til lasten i enhver arbeids- / kranposisjon, slik at ingen områder planlagt for rutineløft har blindsoner.

Ptil har registrert at etterlevelsen av regelverket ikke har vært tilfredsstillende, verken for nybygg eller ved modifikasjon av eksisterende innretninger, og mener at industrien har erfaring og kompetanse til å tilrettelegge materialhåndtering slik at man unngår blindløft.

Ved å gripe fatt i den negative utviklingen som er beskrevet om materialhåndtering og blindsoneproblemer kan man redusere risikoen knyttet til kran- og løfteoperasjoner.

Adresseliste

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |