Gå til hovedinnhold

Krav om systematisk tilnærming til livbåtproblemene

- Det er uholdbart hvis enkeltfeil fører til at sikkerhetskritisk utstyr settes ut av drift. Den enkelte operatør og reder må derfor ha en systemtilnærming til livbåter - med backupsystemer i alle ledd - som fjerner en hver tvil om at de fungerer etter hensikten til enhver tid og under alle forhold. Det understreket direktør Magne Ognedal i møte med industrien 11. februar om livbåtsaken.


Bakgrunn for det korte møtet i Ptil er informasjon Ptil har som tyder på selskap som er ansvarlig for petroleumsaktivitet på sokkelen, ikke i tilstrekkelig grad har hatt en overordnet systemtilnærming til livbåter med tilhørende utløsningsmekanismer. Konsekvensen er at enkeltfeil kan føre til at livbåter ikke fungerer.

- Industri og myndigheter har jobbet med livbåter i flere år, og det er gjort mange forbedringer. Tilliten til livbåtene som et sikkert evakueringsmiddel var i ferd med å bli reetablert. Livbåthendelsene på Veslefrikk og Kristin i det siste kan skape ny tvil om livbåtene fungerer i en evakueringssituasjon, understreket Ognedal.

Ptils gransking av disse hendelsene er ikke ferdigstilt, men Ognedal understreket at tilsynet har informasjon som tilsa at det var viktig å gi et klart budskap til en samlet næring nå.

- Vi må være trygge på at systemet fungerer i en evakueringssituasjon. Basert på den informasjonen vi har i dag, stiller vi derfor spørsmål til operatører og redere om dere har en tilstrekkelig systemtilnærming til livbåtene som evakueringsmiddel, sa Ptil-direktøren.

Han pekte på nødvendigheten av å systematisere driftserfaring og læring på tvers som nødvendige grep for å sikre nødvendig tillit til at livbåtene fungerer til enhver tid.

Omfatter all petroleumsaktivitet
Da svakhetene på livbåter ble oppdaget i 2005, ble referanser til maritimt regelverk knyttet til livbåtsystemer fjernet i HMS-regelverket som gjelder for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Det innebærer at alle operatører og redere må forholde seg til funksjonskravet ”sikker evakuering under alle forhold” (se lenke til regelverkskrav i høyre spalte).

På møtet understreket Ognedal at også flyttbare innretninger som baserer seg på maritimt regelverk etter rammeforskriftens § 3, må forholde seg til det funksjonelle regelverkskravet om sikker evakuering under alle forhold.

,
E-post: |