Gå til hovedinnhold

Krankonferanse 9.-10. november

Operasjonelt og Teknisk Fagutvalg (OTF) i Samarbeid for Sikkerhet (SfS) arrangerer den 9.-10. november sin årlige krankonferanse.


Demonstrasjonsbilde (kilde: Liebherr)Konferansen arrangeres denne gangen på Statoils Forskningssenter på Rotvoll utenfor Trondheim og vil spesielt sette fokus på utvikling av komptanse og sikkerhetsanordninger innen kran/løft.

Hovedtema for konferansen er fagområdets utvikling de siste årene, HMS-kultur og implementering av R003N i selskapene.

Petroleumstilsynet (Ptil) deltar på konferansen og vil blant annet gi en orientering om Ptils prioriteringer innen kran/løft basert på en analyse av hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekraner (lenke) som ble presentert for næringen våren 2005.

Lenke: Les mer på OTFs nettsted

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Fagleder Svein Anders Eriksson
Telefon: 51 87 67 83
E-post: svein.eriksson@ptil.no