Gå til hovedinnhold

Kontinuerlig koordinering

- Regelverket er selve fundamentet for det høye sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet, fastslår Ptils nye regelverkskoordinator, Hilda Kjeldstad.


Bilde av Hilda Kjeldstad

Selv om struktur og grunnprinsipper ligger fast, er regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i stadig endring.

- Den videre utviklingen av regelverket kan være avgjørende for om vi klarer å få ytterligere reduksjon av risiko og forbedring av sikkerheten, sier regelverkskoordinator Hilda Kjeldstad, som 1. januar 2015 tok over jobben med å lede og samordne regelverksarbeidet i Ptil.

- Regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er ikke bare et juridisk rammeverk, men skal tjene et formål. Det skal være et hensiktsmessig verktøy for å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, og et redskap for myndighetenes tilsyn og håndtering, understreker hun.

Les hele intervjuet i nettmagasinet Sikkerhet - status og signaler 2014-2015