Gå til hovedinnhold

Konferanse om helserisiko knyttet til organofosfater

Mistanker om alvorlige helseeffekter knyttet til bruk og håndtering av organofosfater blant annet i hydraulikk- og turbinoljer, har fått betydelig oppmerksomhet den siste tiden. Direktoratet for arbeidstilsynet og Oljedirektoratet inviterer i den forbindelse til en rundebordskonferanse i Stavanger tirsdag 3. juni.


Målet med konferansen er å bringe sammen aktuelle parter for å diskutere kortsiktige og langsiktige tiltak. Innspill fra de inviterte deltakerne vil være viktig for det videre arbeidet.

Bakgrunn
Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) tok i desember 2002 opp temaet helserisiko knyttet til organosfosfater i ">Sikkerhetsforum, som er et partssammensatt utvalg for petroleumsvirksomheten. Saken har også fått stor medieomtale hovedsakelig gjennom en artikkelserie i Dagbladet.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har etter oppdrag fra Direktoratet for arbeidstilsynet, gjennomført en foreløpig utredning (se lenkeboks). Utredningen oppsummerer kunnskapsstatus og foreslår et videre arbeid for å avklare omfanget av problemet.

Enkelte av de større oljeselskapene har også gjort undersøkelser for å skaffe data for å få oversikt over bruk, eksponering og helseeffekter mv av kjemikalier som inneholder organofosfater.

Konferansen om helserisiko knyttet til organosfosfater avholdes i Oljedirektoratet i Stavanger. Lars Bodsberg, forskningssjef ved Sintef Teknologiledelse, vil lede konferansen. Sintef vil også ha ansvar for å utarbeide en konferanserapport.

Kontaktperson i OD:
Sigvart Zachariassen,
Telefon: 51 42 63 91