Gå til hovedinnhold

Konferanse om eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket, REACH. Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om temaet 24. oktober.


Representanter fra industrien, norske myndigheter og ECHA, det europeiske kjemikaliebyrået, er foredragsholdere.
 
Konferansen vil finne sted i Oslo. Program og påmelding legges ut etter sommeren. Sett av dagen allerede nå.