Gå til hovedinnhold

Kjemikalieregelverk

Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier


Forskriften gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Den trådte i kraft 30. Juli 2002.

Les mer på SFTs hjemmeside