Gå til hovedinnhold

Kartlegging av kreftrisiko offshore

I samarbeid med Oljeindustriens landsforening har Kreftregisteret etablert en kohort for kartlegging av kreftrisiko og dødelighet blant ansatte i norsk offshoreindustri.


Prosjektet skal gjennomføres som en fremadskuende kohortstudie, hvor kreftforekomst og dødelighet blant offshorearbeiderne vil bli sammenlignet med normalbefolkningen.

Lenke til Kreftregisterets hjemmeside

Lenke direkte til Kreftregisterets forskningsrapport