Gå til hovedinnhold

Kapasitet og kompetanse: Bekymret for balansen

Klarer næringen å balansere aktiviteten med tanke på tilgjengelig kapasitet og kompetanse? Hva om strikken strekkes for langt? Ptil er bekymret.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestill magasinet (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Myndighetene er urolige for at det høye aktivitetsnivået kan påvirke sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

- For å opprettholde sikkerhetsnivået er det er helt avgjørende at næringen sørger for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss i Ptil.

Kjent utfordring
Nye utbygginger, modifikasjoner av eksisterende innretninger og tiltak for levetidsforlengelse utgjør en mengde arbeids- og ressurskrevende oppgaver, i tillegg til vanlig drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Mangel på kapasitet og manglende kompetanse har vært i myndighetenes søkelys i flere år. Ptil har sett eksempler på at aktører ikke viser forståelse for hva som kreves for å drive forsvarlig virksomhet på norsk sokkel.

Tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss

 

To ganger i løpet av de siste ti årene har Ptil vært nødt til å avslå søknader om samtykke til leteboring fordi operatørselskapene som søkte, ikke hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

- Vi opplever det av og til, men det hører heldigvis til sjeldenhetene. For dette er ikke en rolle vi som myndigheter ønsker å ha. Vi ønsker ikke å motta søknader om prosjekter som aktørene ikke har kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre, sier Hagesæther Foss.

Eget ansvar
- Selskapene må vurdere om de har nok folk, og om de har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til at oppgavene kan gjennomføres sikkert og i henhold til regelverket. Dette er forhold som aktørene selv må ta stilling til. Ptil vil følge opp – blant annet gjennom tilsyn - at selskapene tar dette ansvaret, poengterer tilsynsdirektøren.

Les også: Operatører på topp