Gå til hovedinnhold

Ivaretakelse av brønnintegritet i forbindelse med CO2-injeksjon

SINTEF petroleumsforskning (SINTEF) har etter oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil) laget en rapport om ivaretakelse av brønnintegritet i forbindelse med CO2-injeksjon. Rapporten kan lastes ned fra vårt nettsted.


De største risikoene forbundet med CO2-lagring vil være lekkasje fra aldrende injeksjonsbrønner, injeksjonsbrønner av dårlig kvalitet, lekkasje fra forlatte brønner eller lekkasjer som er et resultat av utilstrekkelig overvåking som kunne ha gjort tidlig intervensjon mulig.

I lys av dette dekker rapporten forfallsprosesser grunnet CO2, vedlikeholdsstandarder for brønnintegritet i petroleumsindustrien, forskrifter for forlating av brønner, nåværende overvåkingsmetoder i bruk av petroleumsindustrien for tidlig påvisning av lekkasjer, metoder for utbedring som kan brukes til å håndtere brønner som lekker og en kort diskusjon av sikkerhetsaspektet ved CO2-brønner.

Etter vår vurdering må næringen jobbe videre med problemstillingene forbundet med brønnintegritet og CO2-injeksjon. Noen utfordringer beskrives i rapportens kapittel 9 (Further work).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Stein A. Tonning
E-mail: stein-a.tonning@ptil.no