Gå til hovedinnhold

Iskaldt ONS

Bli med nordover når Petroleumstilsynet for første gang stiller med egen stand på ONS 2014. Oljemessens kaldeste stand byr på fakta og refleksjon om sokkelens heteste område.


Foto fra ONS-standen

Nord er hovedtema for Ptil-magasinet Sikkerhet – status og signaler. 

Bla i magasinet

Med temaet "Arctic Safety – managing risk in the high north" retter Ptil søkelyset mot utfordringer selskapene møter når petroleumsvirksomheten strekker seg stadig lenger mot nord.

- Vi har definert Nord som én av Ptils hovedprioriteringer for 2014. Ikke fordi aktiviteten i området er ny, men fordi den går inn i en meget viktig fase, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Vi er inne i en periode der det skal bores rekordmange letebrønner i området. For vår del dreier mye av jobben seg om krav til vinterisering og behandling av samtykkesøknader.

- Mange viktige prosjekter for å utrede sikker virksomhet i nordområdene er igangsatt. Denne våren har blant andre Norsk olje og gass tatt på seg et oppdrag fra Sikkerhetsforum for å vurdere utfordringer knyttet til beredskap, logistikk, klimatiske forhold og kommunikasjon, helikopterlogistikk og beredskap og risikohåndtering og design. Arbeidet skal etter planen oppsummeres i september/oktober.

Vil du lære mer om de faktiske forholdene i nord? Besøk oss på standen, test kunnskapene dine og få en smak av kulde. Du finner oss i den nye hallen – Hall E, stand 544.