Gå til hovedinnhold

IRF har hatt årsmøte i New Zealand

International Regulators' Forum (IRF) hadde sitt årsmøte i Auckland, New Zealand, 18.–20. oktober 2016.


IRF er et myndighetsforum som legger til rette for utveksling av ideer og meninger om metoder og prinsipper for effektiv utøvelse av tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomhet til havs. 
 
Medlemmene i IRF er sikkerhetsmyndighetene for petroleumsvirksomhet til havs i landene Australia, Brasil, Canada, Danmark, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia og USA. WorkSafe, som er sikkerhetsmyndighet i New Zealand, var vertskap for årsmøtet i 2016.
 
IRF har utarbeidet et kommuniké etter årsmøtet, se lenke nedenfor.
 
Deltakere på IRFs årsmøte 2016
 


Direktør Anne Myhrvold og fagdirektør Finn Carlsen (t.h.) representerer PTil i IRF.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95